Mitä teemme?

Mitä teemme?

Miksi ryhmäpsykoterapiaan?

Ihminen kuuluu läpi elämänsä erilaisiin ryhmiin. Ryhmässä tulee näkyväksi se, että kukaan ei ole yksin vaikeuksiensa kanssa, ja jokainen vaikuttaa vastavuoroisesti toiseen. Psykoterapiaryhmässä vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen. Ryhmäpsykoterapia sopii kaikille niille, jotka haluavat tutkia omia tunnekokemuksiaan ja niiden taustalla vaikuttavia tiedostamattomia puolia yhdessä muiden kanssa.

Lue lisää »

Mitä on ryhmäpsykoterapia? - käytännössä

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitomuoto. Terapiaryhmä muodostuu ryhmäpsykoterapeutista ja 5-8 jäsenestä, jotka tapaavat säännöllisesti viikoittain puolentoista tunnin ajan. Ryhmäpsykoterapeutti auttaa ryhmää tutkimaan esille tulevien kokemusten taustalla vaikuttavia tiedostamattomia puolia ja löytämään yhdessä niihin ymmärrystä. Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, jonka mukaan psyykkiset oireet syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ilmenevissä vääristymissä ja siten ne ovat myös korjattavissa vuorovaikutuksellisissa yhteyksissä.

Lue lisää »

Mihin ryhmäpsykoterapia perustuu?

Mielessä vaikuttaa erilaisia haluja, kieltoja, fantasioita, ennakko-oletuksia ja muistoja, mutta emme useinkaan tiedosta, kuinka ne synnyttävät psyykkistä kärsimystä. Ryhmäpsykoterapia auttaa löytämään, ilmaisemaan ja käsittelemään tällaisia ajatuksia ja tunteita. Usein kokemukset ovat yhteisiä monille ryhmän jäsenille. Hoidon myötä vie­raaksi jää­neet ja ristiriitoja aiheuttaneet tekijät menettävät entisen voimansa, ja ihminen voi nähdä itsensä ja toiset uudessa valossa. Myös koko ryhmä oppii ja kehittyy. Tukea antava oma ryhmä sisäistyy arvokkaaksi mieleen osatekijäksi, joka tukee ja auttaa myöhemminkin elämässä.

Lue lisää »
Mitä teemme?

Miten hakeutua psykoterapiaan?

Ensimmäisessä vaiheessa joko oma tai läheisen ajatus terapiaan hakeutumisesta synnyttää halun kartoittaa omaa tilannetta. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä ryhmäpsykoterapeuttiin ja sopia haastatteluaika. Haastattelussa voi kartoittaa omaa tilannettaan, akuutteja kysymyksiään ja elämänhistoriansa avainkohtia. Samalla voi tunnistella miltä yhteinen työskentely itsestä tuntuu: synnyttääkö haastattelutilanne luottamuksen tunteen?

Työnohjaus, mitä se on?

Työnohjaus on työnohjaajan ja työnohjattavan välinen suhde, joka mahdollistaa työnohjattavan työtehtävien, työroolin ja oman identiteetin tarkastelun luottamuksellisessa ilmapiirissä. Työnohjauksen tavoitteena on tutkia ja pohtia työnohjattavan työssä eteen tulevia ongelmia ja jännitteitä. Työnohjaaja kannustaa tätä selvittelytyötä ja tukee ohjattavaansa tämän päätöksenteossa. Työnohjaaja ei ole neuvonantaja, vaan kuuntelija ja kyseenalaistaja. Työnohjauksen kohteena voi olla yksilö, pienryhmä tai koko työyhteisö. Terapeuttisessa työnohjauksessa työnohjaaja voi toimia myös opiskelevan tai jo valmiin terapeutin opettajana.

Lue lisää »

Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n historiikki

Lue Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n historiikki täältä

Lue lisää »