Terapian ihmiskäsitys

Ihmiskuva

Ryhmäpsykoterapia ymmärtää ihmisen ainutkertaisena olentona, jolla on tarve olla suhteessa toisiin ihmisiin syntymästään lähtien. Ryhmäpsykoterapian ihmiskäsitys rakentuu vapauden, kehittymisen tuntemisen ja ajattelun käsitteiden varaan. Ihmiskuvaa täydentää ajatus ihmisestä jatkuvasti täydellistyvänä aktiivisena olentona. Vuorovaikutus ja elämä ryhmissä toisten kanssa on omasta yksilöllisyydestämme huolimatta keskeinen tekijä kehityksessämme kehdosta hautaan.

Lue lisää »

Yhdistyksen arvot ja juuret

Suomen ryhmäpsykoterapia ry on toiminut ryhmäpsykoterapeuttien ja ryhmäpsykoanalyytikoiden kouluttajana ja yhteisönä lähes puoli vuosisataa. Yhdistys perustettiin 1972 ja sillä on laajat suhteet kotimaisiin ja kansainvälisiin alan järjestöihin ja koulutusyhteisöihin. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot joiden mukaan yksilö on itsenäinen elämässä ja päätöksenteossa myös omasta terapeuttisesta hoidostaan. Yhdistys perustaa toimintansa tasa-arvolle. Uskomme yksilön kykyyn kehittyä. Lähtökohtanamme on laadukkaan hoidon tarjoaminen ja korkea ammattietiikka.