Miksi ryhmäpsykoterapiaan?

Ryhmäpsykoterapia sopii kaikille, jotka haluavat tutkia itsessä olevia tunteiden, oman ajattelun tai sosiaalisen elämän vaikeuksia ja ristiriitaisuuksia saadakseen niihin helpotusta. Tarkastelun kohteena voivat olla erilaiset rajoitteet, lukkiutumat tai muut omaa elämää häiritsevät asiat.

Itsetunnon ongelmat, toivottomuus, masentuneisuus, painostava itsekritiikki tai itsesyytökset ja henkinen voimattomuus ovat ilmiöitä, joihin ryhmäpsykoterapeuttinen työskentely usein tuo uutta itseymmärrystä ja toiminnan vapautta.

Ryhmä on ilmiönä kaikille tuttu. Synnymme perheen jäseneksi. Myöhemmin ryhmien koko ja ryhmän jäsenet muuttuvat aikuistuessamme. Myös työorganisaatiot voidaan ymmärtää erilaisten ryhmien yhteenliittyminä. Psykoterapiaryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään useita vuosia. Näin ryhmän elämänkulussa kaikki jäsenet pääsevät ääneen, ja jokaisen ongelmia ja murheita kuunnellaan. Terapeutin tehtävä on osoittaa empaattisesti, mitä ryhmän mielessä liikkuu, ja selventää jäsenten sisäisiä ristiriitoja ja vuorovaikutusta tulkinnoillaan. Ryhmä voidaan hahmottaa myös eräänlaiseksi perheeksi, jonka elämässä voidaan kokea oman perhetaustan jättämiä arpia ja ymmärtää niiden vaikutukset. Samalla ryhmä yrittää löytää rakentavia keinoja ristiriitojen ratkaisemiseksi. Ryhmissä käsitellään elämäntarinoita, traumaattisia kokemuksia, unia, surua, vihaa, iloa ja menetyksiä. Ryhmä antaa tukea ja peilin, joka heijastaa kunkin omia piirteitä, ja josta nämä voidaan havaita. Ryhmät toimivat vaitiolovelvollisina. Tämä mahdollistaa vaikeidenkin asioiden esiintulon ja käsittelyn, kuten perheiden sisäisen vallankäytön, seksuaalisen hyväksikäytön ja uskonnollisen manipuloinnin.

Ryhmäpsykoterapia on tutkimusten mukaan tehokasta ja auttaa ryhmän jäseniä palauttamaan ja ylläpitämään työkykyä. Ryhmä antaa usein jäsenilleen uusia suuntaviivoja elämälle ja vie kohti tavoitetta olla vapaampi ja itsenäisempi yksilö.

Ryhmäterapia on kustannustehokas. Kelakorvauksen kanssa terapia ei muodostu ylivoimaiseksi rasitteeksi myöskään niille henkilöille, joilla ei ole varaa yksilöterapiaan.

Ryhmämuotoinen hoito on ollut suosittua Euroopassa ja Yhdysvalloissa jo usean vuosikymmenen ajan. Suomessa ryhmäpsykoterapiaa alettiin käyttää hoitomuotona 1970-luvulla.