Mitä on ryhmäpsykoterapia? – käytännössä

Ryhmäpsykoterapia on aikuisille, nuorille ja lapsille tarkoitettu psykodynaaminen hoitomuoto. Ryhmä muodostuu tavallisesti ryhmäpsykoterapeutista ja 5-8 jäsenestä, jotka tapaavat säännöllisesti viikoittain puolentoista tunnin ajan.

Alun epäluulojen tai pelkojen jälkeen ryhmästä muodostuu jäsenelleen sosiaalinen turvapaikka, jossa jakaa elämänsä kysymyksiä ja tulla kuulluksi. Ryhmä tarjoaa jäsenelleen myös sosiaalisen tilan, jossa voi kokeilla ja ottaa käyttöön uusia terapian myötä syntymässä olevia puolia itsestä.

Ryhmäpsykoterapialla voidaan hoitaa laajaa kirjoa erilaisia psyykkisiä ongelmia, kuten jännittyneisyyttä, voimattomuutta, masennusta tai sosiaalisia pelkoja. Tavoitteena on ryhmän jäsenten työkyvyn edistäminen ja ylläpito,  henkinen tasapaino sekä erilaisten pahoinvointia tuottavien sisäisten ristiriitojen selvittely. Ryhmät käsittelevät usein jäsentensä minäkuvaa, itseluottamusta, omaa kehokuvaa ja niiden vääristymiä. Ryhmissä voidaan myös käsitellä erilaisia traumoja ja niiden vaikutusta ryhmän jäsenten elämässä.

Ryhmäpsykoterapeutit pitävät myös teemaryhmiä, joissa voidaan keskittyä esimerkiksi koulukiusattujen elämää vaurioittaviin traumoihin, alkoholistiperheiden lasten ongelmiin ja esimerkiksi opiskelijoiden ongelmiin opintojen eteenpäin viemisessä.

Ryhmää ohjaavan ryhmäpsykoterapeutin tehtävänä on auttaa ryhmää tutkimaan esille tulevien kokemusten taustalla vaikuttavia uskomuksia, kuvitelmia ja muita mielen toimintaa ohjaavia käsityksiä, jotta niitä on mahdollista käsitellä ja korjata.

Ryhmäpsykoterapeutti tulkitsee ryhmän ajattelua ja sen tiedostamattomia puolia sekä etsii yhdessä ryhmän kanssa ymmärrystä kunkin jäsenen ongelmille. Ryhmä on vuorovaikutteinen, elävä kokonaisuus, jonka tavoitteena on jäsenten välisen ymmärryksen ja empatian kasvattaminen ja sosiaalisten suhteiden merkityksen kirkastaminen.

Pitkien terapiaryhmien kesto vaihtelee 3 – 3.5 vuoteen. Lyhyet teemaryhmät kestävät tavallisesti 12-25 viikkoa.