Lyhyet koulutukset / Lähijohtaminen

Suomen ryhmäpsykoterapia ry järjestää johtamistaidosta kiinnostuneille eri organisaatioiden esimiehille kahden lukukauden mittaisen kurssin. Sen kouluttajina toimivat yhdistyksen koulutusanalyytikot. He ovat myös perehtyneet organisaatiodynamiikkaan ja johtamisen ongelmiin teoriassa ja käytännössä. Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille käsitys esimiehiin kohdistuvista yksilöllisistä ja yhteisöllisistä odotuksista, samoin kuin valottaa erilaisia työyhteisön toimintaa haittaavien tiedostamattomien toiveiden ja olettamusten luonnetta ja vaikutuksia. Keskeisenä teemana kurssilla on organisaation päätehtävä ja siihen liittyvät kysymykset, kuten tunteiden ja tunneilmapiirin vaikutus päätehtävän toteuttamiseen. Päätöksentekojärjestelmä ja yhteisön yhteistyökyky kuuluvat niin ikään kurssin sisältöön. Kurssin osanottajia työnohjataan koko koulutuksen ajan. Näissä istunnoissa osanottajat voivat käydä läpi koulutuksen nostattamia kysymyksiä kuin myös omia johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Seuraavan Lähijohtamisen haasteet työyhteisössä -koulutuksen alkamisesta tiedotetaan myöhemmin

Lue lisää:

OhjelmaMarkkinointikirjeIlmoittautumislomake