Psykoterapiakoulutukset

Psykoterapeuttikoulutukset

Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n jäsenet ovat yhdistyksen kouluttamia ryhmäpsykoterapeutteja, lasten tai nuorten ryhmäpsykoterapeutteja, VET-ryhmäpsykoterapeutteja ja ryhmäpsykoanalyytikoita. Nykyisellään koulutusohjelmat toteutetaan yhteistyössä yliopiston kanssa. Koulutusohjelmat ovat psykoterapeuttikoulutusasetuksen (VNA 1120/2010) mukaisia koulutuksia, jotka mahdollistavat psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen Valvirasta.

Ennen vuoden 2010 psykoterapeuttikoulutusasetusta psykoterapeuttikoulutukset jaettiin noin kolme vuotta kestäviin erityistason (ET) ja viidestä kuuteen vuoteen kestäviin vaativan erityistason koulutuksiin (VET). Yhdistyksen kouluttamat ryhmäpsykoanalyytikot ja VET-ryhmäpsykoterapeutit ovat suorittaneet pidemmän VET-koulutuksen. Nykyisellään Suomen ryhmäpsykoterapia ry järjestää yhteistyössä yliopiston kanssa ryhmäpsykoterapeuttikoulutusta sekä ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutusta, joka vastaa entistä VET-tasoa. Vuoden 2010 asetuksessa psykoterapeuttikouluttajataso tuli korvaamaan aikaisempaa VET-tasoa. Tulevaisuudessa suunnitellaan myös ryhmäpsykoanalyytikko- ja ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutus yliopistoyhteistyönä.

Yhdistyksen koulutuksessa olevien koulutustyönohjaukset ja -hoidot toteutetaan siten, että ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksessa olevan työnohjaajana ja oman hoidon antajana toimii ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittanut yhdistyksen jäsen. Ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen oman koulutushoidon ja koulutustyönohjauksen antajina toimivat sellaiset yhdistyksen jäsenet, joilla on edellisen koulutuksen lisäksi vielä yhdistyksen omin voimin toteuttama kolme ja puoli vuotta kestävä kouluttajakoulutus. Tämä järjestely toimii osana laadun varmistusta kuten myös se, että koulutukseen liittyvissä ongelmatilanteissa on koulutettavalla käytössään tarvittaessa Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n ammattieettinen toimikunta.