Ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutus

Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n kolmevuotinen ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen toteutettiin vuosina 2017 – 2020 yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kyseessä on psykoterapeuttikouluttajatason koulutus vastaten aikaisempaa vet-tasoa. Seuraavasta kouluttajakoulutuksesta tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää koulutuksesta

http://www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulutus/opiskelu/kouluttajakoulutus.htm